Xin dấu Đại Sứ Quán

Công chứng nhanh

Xin dấu Đại Sứ Quán

412 Đánh giá
5/25/2014 5:16:45 PM
Xin dấu Đại Sứ Quán
Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 5 Villa Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3009 . Fax: +84 4 845 4954 Email: mongembhanoi@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 9h00 - 12h00 & 15h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội
Địa chỉ: 63 Tô Ngọc Vân, Quận Tây Hồ. Điện thoại: +84 4 829 4999. Fax: +84 4 829 4997 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán An-Giê-Ri tại Hà Nội
Địa chỉ: 13 Phan Chu Trinh. Điện thoại: +84 4 825 3865 / 933 2151. Fax: +84 4 826 0830 Email: aldjazairvn@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội
Địa chỉ: 58-60 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 824 4989/ 90/ 94. Fax: +84 4 824 4998. Email:india@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716. Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h30 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Inđônêsia tại Hà Nội
Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: indohn@netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ác-hen-ti-na ở Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5262/3. Fax: +84 4 831 5288. Email: embarg@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4, 5 - 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 0500. Fax: +84 4 936 0561/ 2 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 16h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Áo tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Prime Center, 53 Quang Trung . Điện thoại: +84 4 943 3050. Fax: +84 4 943 0355 Email: austrianembassyhanoi@fpt.vn và hanoi-ob@bmaa.gv.at Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 9h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: 3 Chùa Một Cột Điện thoại: +84 4 845 2027. Fax: +84 4) 823 6914 Email: polamb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Băng-La-Đét tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 7, toà nhà Deaha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 6625. Fax: +84 4 771 6628 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bê-La-Rút tại Hà Nội
Địa chỉ: 52 Tây Hồ Điện thoại: +84 4 829 0494. Fax: +84 4 719 7125 Email: vietnam@belembassy.org Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 - 18h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 9 Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng Điện thoại: +84 4 934 6179 / 80. Fax: +84 4 934 6183. Email: ambabel@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h30 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bra-xin tại Hà Nội
Địa chỉ: T72 - 14 Thuỵ Khuê. Điện thoại: +84 4 843 2544/ 0817. Fax: +84 4 843 2542. Email: Vetbrem@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bru-nây tại Hà Nội
Địa chỉ: Villa 8 - 9, Phố Vạn Bảo Điện thoại: +84 4 726 2003. Fax: +84 4 726 2010 Email: bruemviet@hotmail.com Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 13h30 - 16h30 Thứ 6 : 8h30 - 12h00 & 14h30 - 16h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Hà Nội
Địa chỉ: Số 5 phố Núi Trúc, Vạn Phúc Điện thoại: +84 4 845 2908. Fax: +84 4 846 0856 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ca-na-da tại Hà Nội
Địa chỉ: 31 Hùng Vương Điện thoại: +84 4 734 5000. Fax: +84 4 734 5049. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 : 8h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h00 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Cam-pu-chia tại Hà Nội
Địa chỉ: 71 Trần Hưng Đạo Điện thoại: +84 4 942 4788/ 4473/ 1149. Fax: +84 4 943 3225 Email: arch@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 11h30 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Cộng Hòa Séc tại Hà Nội
Địa chỉ: 13 Chu Văn An Điện thoại: +84 4 845 4131. Fax: +84 4 823 3996. Email: hanoi@embassy.mzv.cz Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 13h00 - 16h30 Lãnh sự: Thứ 2, 4, 6: 9h00 - 11h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Cu-Ba tại Hà Nội
Địa chỉ: 65A Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 942 4775/ 5070/ 5071. Fax: +84 4 942 2426 Email: embacuba@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Lãnh sự: Thứ 3 - thứ 5: 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội
Địa chỉ: 19 Điện Biên Phủ Điện thoại: +84 4 823 1888. Fax: +84 4 823 1999 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 : 8h30 - 16h00 Thứ 6 : 8h30 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Đức tại Hà Nội
Địa chỉ: 29 Trần Phú Điện thoại: +84 4 845 3836/ 7/ 843 0245/ 6. Fax: +84 4 845 3838 / 843 9969 Email: germanemb.hanoi@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 11h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 831 5650. Fax: +84 4 831 5655 Email: han@minbuza.nl Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h30 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Hungari tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5714/ 5. Fax: +84 4 771 5716 Email: hungemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h30 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán I-Rắc tại Hà Nội
Địa chỉ: 50 Ngô Quyền. Điện thoại: +84 4 825 3353/ 7969. Fax: +84 4 825 9274 Email: indohn@netnam.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán I-Ran tại Hà Nội
Địa chỉ: 54 Trần Phú Điện thoại: +84 4 823 2068/ 9. Fax: +84 4 823 2120 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 17h00 Thứ 7: 8h00 - 12h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ixaren tại Hà Nội
Địa chỉ: 68 Nguyễn Thái Học. Điện thoại: +84 4 843 3140. Fax: +84 4 843 5760. Email: infor@emisrael-vn.org Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h00 Trừ thứ 6 : đến 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Lào tại Hà Nội
Địa chỉ: 22 Trần Bình Trọng Điện thoại: +84 4 942 4576. Fax: +84 4 822 8414. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 11h30 & 13h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Li-bi tại Hà Nội
Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3379. Fax: +84 4 845 4977. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ma-lay-xia tại Hà Nội
Địa chỉ: 43 - 45 Điện Biên Phủ. Điện thoại: +84 4 734 3836. Fax: +84 4 734 3829 Email: mwhanoi@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h00 & 13h15 - 16h45 Thứ 6 : 8h00 - 12h30 & 14h15 - 16h45
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Hà nội
Địa chỉ: Địa chỉ: T11, 14 Thụy Khuê Điện thoại: +84 4 847 0948. Fax: +84 4 847 0949 Email: embvietnam@sre.gob.mx Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Mi-an-ma tại Hà Nội
Địa chỉ: A3 Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 845 3369. Fax: +84 4 845 2404. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội
Địa chỉ: 7 Láng Hạ. Điện thoại: (84-4) 772 1500. Fax: +84 4 772 1510 Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Na-uy tại Hà Nội
Địa chỉ: Metropole Centre, 56 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 826 2111. Fax: +84 4 826 0222 Email: emb.hanoi@mfa.no Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 9h00 -16h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Nam Phi tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà trung tâm, 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 936 2000 Fax: +84 4 936 1991 Email: hanoi@foreign.gov.za Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 12h45 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Nga tại Hà Nội
Địa chỉ: 191 Đường La Thành. Điện thoại: (84-4) 833 6991/ 2. Fax: (84-4) 833 6995. Email: moscow.vietnam@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2, 4, 5 8h00 - 13h00 & 15h30 - 19h10 Thứ 3, thứ 6 : 8h00 - 13h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Niu-di-lân tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 5, 63 Lý Thái Tổ. Điện thoại: +84 4 824 1481. Fax: +84 4 824 1480. Email: nzembhan@fpt.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Palextin tại Hà Nội
Địa chỉ: E4b Trung Tự Điện thoại: +84 4 852 4013. Fax: +84 4 834 9696. Email: palestine@hn.vnn.vn. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 15h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: 31 Hai Bà Trưng. Điện thoại: +84 4 826 6788. Fax: +84 4 826 6766 Email: finnemb@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h00 & 13h00 - 17h00 Thứ 6 : 8h00 - 13h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội
Địa chỉ: 57 Trần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7719. Fax: +84 4 943 7236. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 14h00 - 18h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Hà nội
Địa chỉ: 27BTrần Hưng Đạo. Điện thoại: +84 4 943 7948/ 9826/ 7873. Fax: +84 4 943 5760. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8:00 - 12h00 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội
Địa chỉ: 5 Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 2014. Fax: +84 4 834 0922. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h00-14h00 Lãnh sự: Thứ 3, 5 : 9h00 - 12h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội
Địa chỉ: 41 Trần Phú. Điện thoại: +84 4 823 3965/ 6. Fax: +84 4 733 7627. Email: singemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội
Địa chỉ: 6B Lê Hồng Phong. Điện thoại: +84 4 845 4334/ 5. Fax: +84 4 845 4145. Email: zuskemb@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h30 & 13h30 - 17h00 Thứ 6 : 8h00 - 13h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Srilanka tại Hà Nội
Địa chỉ: Địa chỉ: 55B Trần Phú Điện thoại: (84-4) 734 1894 Fax: (84-4) 734 1897 Email: slembvn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 16h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 15, toà nhà Daeha, 360 Kim Mã. Điện thoại: +84 4 771 5207/ 8/ 9. Fax: +84 4 771 5206. Email: embespvn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 : 8h30 - 15h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội
Địa chỉ: 63-65 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 823 5092/ 4. Fax: +84 4 823 5088. Email: thaiemhanoi@netnam.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 4 toà nhà Sao Bắc, 4 Dã Tượng. Điện thoại: +84 4 822 2460. Fax: +84 4 822 2458. Emaill: turkeyhn@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội
Địa chỉ: 2 Núi Trúc, Vạn Phúc. Điện thoại: +84 4 726 0400. Fax: +84 4 823 2195. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h00 - 12h00 & 13h00 - 16h30 Thứ 6 : 8h00 - 13h00 Lãnh sự: Thứ 2 - thứ 6: 9h00 - 11h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 15, 44B Lý Thường Kiệt. Điện thoại: +84 4 934 6589. Fax: +84 4 934 6591. Email: vertretung@han.rep.admin.ch Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 5 8h30 - 12h00 & 13h00 - 17h30 Thứ 6 : 8h30 - 12h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Hà Nội
Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát. Điện thoại: +84 4 845 3008. Fax: +84 4 823 1221. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 11h00 & 14h30 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội
Địa chỉ: 46 Hoàng Diệu. Điện thoại: +84 4 845 3736. Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h00 - 11h30 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Úc tại Hà Nội
Địa chỉ: 8 Đào Tấn. Điện thoại: +84 4 831 7755. Fax: +84 4 831 7711. Email: Austemb@fpt.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12 & 13h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ukraina tại Hà Nội
Địa chỉ: 49 Nguyễn Du. Điện thoại: +84 4 943 2764. Fax: +84 4 943 2766. Email: ukrchanc@hn.vnn.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 12h00 & 14h00 - 17h30
Thành phố: Hà Nội


Đại sứ quán Ý tại Hà Nội
Địa chỉ: 9 Lê Phụng Hiểu. Điện thoại: +84 4 825 6246/ 56. Fax: +84 4 826 7602 . Email: embitaly@embitaly.org.vn Lịch làm việc: Thứ 2 - thứ 6 8h30 - 13h00 & 14h00 - 17h00
Thành phố: Hà Nội

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

096.202.5757
096.457.5858
04.63.290.202